Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
Przekształcenia podmiotów gospodarczych
 
  • łączenie, podziały i przekształcanie spółek w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych
  • przenoszenie udziałów lub akcji spółek prawa handlowego
  • przekształcanie formy prawnej podmiotów
  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części
  • przejęcia podmiotów gospodarczych
  • likwidacje spółek kończących działalność gospodarczą
  • udział w postępowaniach upadłościowych po stronie wierzycieli lub podmiotów upadających