Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
Prawo pracy i kontrakty menadżerskie

  • sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
  • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS oraz zarządzeń porządkowych
  • pomoc prawna dla działu kadr
  • reprezentacja w sporach przed sądami powszechnymi
  • kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia, o dzieło
  • mediacje ze związkami zawodowymi oraz prowadzenie sporów zbiorowych
  • praktyczne szkolenia dla pracowników mocodawcy