Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
Zarządzanie przedsiębiorstwem i procesem

 • analiza sytuacji firmy
 • opracowanie  strategii dla całego przedsiębiorstwa lub jego części
 • wyznaczenie misji i celów kierunkowych działalności
 • optymalizacja procesów pod kątem wydajności
 • opracowanie planów sprzedaży, finansowych, marketingowych
 • nadzór nad prawidłowym wdrożeniem strategii, analiza struktury organizacyjnej
 • kształtowanie organizacji
 • przygotowanie materiałów dla przyszłych inwestycji
 • przegląd kadr pod kątem realizacji celów strategicznych i  realizacji projektów
 • definiowanie zakresów czynności komórek organizacyjnych
 • przygotowanie obiegu dokumentacji, regulaminów i instrukcji