Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

W przypadku gdy monitoring nie odnosi skutku i dłużnik pomimo zapewnień nadal nie reguluje swoich zobowiązań, kancelaria wystosowuje wezwanie do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Posiadając odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii i metod negocjacji również na tym etapie, podejmujemy próby mediacji z niesolidnym kontrahentem. Działania mogą objąć wizytę przedstawiciela kancelarii u dłużnika i bezpośrednią negocjację zarówno terminu jak i sposobu zapłaty.

Informacje o dłużniku i jego stanie majątkowym, zebrane w trakcie przedsądowych działań windykacyjnych ułatwiają późniejsze skuteczne przeprowadzenie ewentualnego postępowania sądowo-egzekucyjnego. Praktyka pokazuje, że na etapie postępowania przesądowego pozytywnie kończy się około 90% zleconych spraw.