Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
Dla osób fizycznych

Kancelaria Adwokacka LEXEL świadczy również kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym. Z myślą o tej grupie klientów  oferujemy m.in. niżej wymienione usługi :

PRAWO CYWILNE

 • udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego oraz sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja procesowa  w sprawach:
 • rodzinnych i osobowych - m. in. sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku
 • o zapłatę, o odszkodowanie oraz o ochronę dóbr osobistych
 • spadkowych
 • obrotu nieruchomościami
 • z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • z zakresu prawa pracy

PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE

 • obrona w fazie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (występującego jako oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny oraz powód cywilny)
 • przygotowywanie pism procesowych, w tym apelacji karnych i kasacji

 PRAWO PODATKOWE

 • bieżące i kompleksowe doradztwo prawnopodatkowe
 • reprezentowanie przed organami administracji podatkowej i skarbowej, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • doradztwo i reprezentacja w rozstrzyganiu spornych kwestii podatkowych, w tym kierowanie stosownych wniosków w zakresie uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych