Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
OBSŁUGA EGZEKUCYJNA

Wydanie przez sąd korzystnego dla klienta wyroku lub sądowego nakazu zapłaty nie oznacza jeszcze odzyskania należności.
 
Pozwany, który otrzymał nakaz zapłaty może nadal wstrzymywać się od zapłaty i czekać na egzekucję komorniczą. Również na tym etapie, w oparciu o uzyskane drogą sądową orzeczenie, negocjujemy z płatnikiem korzystne dla klienta warunki uregulowania należności.
 
Kancelaria kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, a także monitoruje i aktywnie wspiera komornika w celu jak najszybszego zaspokojenia roszczeń klienta.