Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
Księgowość finansowa
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji przychodów
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
 • rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT)
 • ewidencjonowanie środków trwałych, WNiP oraz sporządzanie planów amortyzacji
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz innych zestawień na życzenie klienta
 • sprawozdawczość zgodnie z wymogami MSSF
 • sporządzanie sprawozdań  statystycznych i dewizowych, wymaganych przepisami
 • prowadzenie księgowości podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych
 • deklaracje Intrastat
 • reprezentacja przed organami US, GUS, NBP