Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
Obsługa kadrowo-płacowa
  • prowadzenie ewidencji personalnej pracownika- akta osobowych,ewidencja czasu pracy, dokumentacja związana z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  • prowadzenie dokumentacji płacowej – listy płac, kartoteki wynagrodzeń, rozliczenie podatku dochodowego
  • rozliczenia z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • prowadzenie rozliczeń z PFRON
  • sporządzanie sprawozdań  statystycznych
  • reprezentacja przed organami US, ZUS, GUS, PRFON, PIP