Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
Cennik usług

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia za świadczoną obsługę i pomoc prawną kierujemy się jasnymi i racjonalnymi kryteriami.

Przyjęte przez kancelarię stawki wynagrodzenia oraz sposoby rozliczeń uzależnione są każdorazowo od specyfiki i rodzaju sprawy, w tym stopnia jej złożoności i zawiłości, charakteru oraz wynikającego stąd przewidywanego czasu poświęconego na jej przygotowanie i prowadzenie.

Proponujemy cztery podstawowe systemy rozliczeń: