Strona głównaZespółCennikKontakt
           
 
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
DORADZTWO BIZNESOWE
Dla osób fizycznych
Windykacja
   
Obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych

 • obsługa organów podmiotów gospodarczych
 • doradztwo i opinie prawne w bieżących sprawach związanych z działalnością podmiotów
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz aktów wewnętrznych, takich jak regulaminy, uchwały
 • sporządzanie pism procesowych i innych wymagających znajomości prawa
 • dochodzenie należności
 • wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy klienta
 • pomoc w negocjacjach,  identyfikacja ryzyk prawnych związanych z obrotem gospodarczym
 • zastępstwo procesowe, zastępstwo przed organami administracji i organami podatkowymi oraz organami egzekucyjnymi
 • ochrona prawna członków organów spółek
 • doradztwo podatkowe
 • konstruowania umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym