ANNA SCHABIKOWSKA-MROCZKA

Wspólnik. Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym i prawie przewozowym, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za szkody transportowe.

Reprezentuje Klientów postępowaniach podatkowych  prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej.