RAJNHARDT KOKOT

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Pracownik naukowo – dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

Ukończył aplikację sądową.  Autor licznych publikacji z zakresu nauk prawnych. Specjalizuje się w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i własności intelektualnej. Opracowuje opinie prawne oraz przygotowuje i konsultuje pisma procesowe.