System godzinowy

W systemie godzinowym wysokość wynagrodzenia zależy od liczby godzin przepracowanych przez konkretnego prawnika lub zespół specjalistów nad określonym zleceniem.  W systemie tym przyjmujemy średnią stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę, niezależnie od rodzaju usługi oraz stanowiska osoby osobiście koordynującej zlecenie.

System godzinowy sprawdza się w przypadku współpracy doraźnej lub jednorazowej, polegającej na  przygotowaniu opinii prawnej, udziału w negocjacjach, prowadzeniu konkretnej sprawy przed sądem, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Zaletą tego modelu jest to, że klient płaci jedynie za czas efektywnie poświęcony pracy nad jego sprawą.