System mieszany z premią za sukces

Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego sposób rozliczeń, opartego na zasadach przedstawionych modeli wynagrodzenia.

W przypadku niektórych spraw, głównie sądowych, elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia, uzależniona od wyniku sprawy.

Za pomyślne dla klienta zakończenie sprawy wynagrodzenie może zwiększyć się o określoną z góry kwotę lub wartość procentową.